Khu 20 biệt thự Tổng cục 5 Yên xá, Triều 15826399_388430844833413_2455820406060648965_n