Khu 20 biệt thự Tổng cục 5 Yên xá, Triều 15823331_388430958166735_1113836175246764853_n